Letní slevové šílenství: 10-30% Sleva na Všechno✨
Zvolte kategorii
 1. Domovská stránka
 2. Vše o nákupu

Vše o nákupu

Pokud si nevíte rady, níže naleznete informace, které možná potřebujete. Zvolte si oblast, o kterou máte zájem:  

Proč nakupovat u nás 

 1. Široký výběr sortimentu – Náš obchod nabízí velké množství zboží, které splňuje požadavky i těch náročnějších zákazníků.  
 2.  Máte možnost kontrolovat stav vaší objednávky (zda je zboží objednáno, expedováno, na cestě k vám atd.)  
 3.  Pokud si objednáte zboží, které přesahuje hodnotu 2000 Kč bez DPH, máte dopravu zdarma! (Na paletované zásilky a objednávky, ve kterých je více balíků, nejsou vztahovány slevy. V tomto případě řešíme slevu dohodou). Vše platí pouze v rámci České republiky 
 4. Máte možnost vyměnit si zboží, pokud jste si zvolili nevyhovující velikost 
 5. Doprava za nízkou cenu 

Průběh objednávky 

Na nákupu u nás není nic těžkého. Jako první si vyberte určité zboží a vložte ho do košíku pomocí kliknutí na ikonku košíku. Pokud chcete zjistit, co se ve vašem košíku nachází, klikněte vpravo nahoře vedle registračního formuláře. Uvidíte i celkovou sumu za nákup. Pokud je váš výběr kompletní, pokračujte na pokladnu. Zde postupujte již podle instrukcí. Nákup je dokončen ve chvíli, kdy kliknete na odeslání objednávky.  

Způsob platby: 

 • Faktura se splatností (zdarma) 
 • Zálohová fakturou (zdarma) 
 • Dobírka (na internetových stránkách uvedeno v pokladně) 
 • Převod na účet (zdarma) 
 • Platba online (zdarma) 

Způsob dopravy: 

Spediční službou

 • Balíky do 50 kg přepravované vnitrostátně po celé České republice. 

 Balík na Slovensko

 • Balík do hmotnosti 30 kg vám pošlete spediční službou po celé Slovenské republice. 
 • cena dobírky (uvádíme v pokladně na internetových stránkách) 

(Na paletované zásilky a objednávky, ve kterých je více balíků, nejsou vztahovány slevy. V tomto případě řešíme slevu dohodou). 

Záruka vrácení peněz 

Pokud do 14 dnů po obdržení objednávky zjistíte, že vám z nějakého důvodu zboží nevyhovuje, můžete objednávku vrátit bez udání důvodu. Veškeré zaplacené finance vám budou zpět vráceny.  

Zboží, které je opatřené potiskem a výšivkou není možné vrátit nebo vyměnit za jinou velikost. 

Záruční doba 

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla to jsou 2 roky. 

Reklamace, výměna zboží a záruční doba 

 • Povinností zákazníka je kontrola kartonáže, balení a prohlídka zboží. Je zákazníkovou povinností nesprávné množství nebo zjevné vady při dodávce reklamovat písemně hned po převzetí zboží. Zákazník je povinen v reklamaci popsat vady a uvést, jak se projevují.  
 • Na zboží dodávané zákazníkovi je poskytnuta záruční doba, která je stanovena v katalogu zboží. Pokud zde stanovená není, je platná doba, která je stanovena zákonem.  
 • Ohledně vad zboží platí úpravy provedené obchodním zákoníkem. 
 • Pokud bude potřeba, nepoškozené a nepoužité zboží vám vyměníme za jinou velikost či druh. Stačí zboží zaslat balík doporučeně na naši adresu. Náklady (balné a poštovné), které byly výměnou způsobeny, hradí v plné výši kupující.
 • Spotřebitel by měl vrátit zboží kompletní, tzn. Včetně veškerého příslušenství, které bylo dodáno. Zboží by mělo být čisté, nepoškozené a ve stavu a hodnotě, v jakém bylo převzato. Nedílnou náležitostí je také kompletní dokumentace. 

Odstoupení od kupní smlouvy 

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o: 

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží 
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo 
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy 

 • zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na vlastní náklady. 
 • prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 
 • Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 
 • Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Úhradu takto vzniklých nákladů může prodávající po spotřebiteli vyžadovat. 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: 

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

Reklamační formulář

Zrušení objednávky: 

Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením, pokud jde o zboží upravené na přání zákazníka – především s individuálně vytvořeným potiskem, nebo vyrobené na zakázku. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle 487989305, nebo e-mailem na adrese info@maximalshop.cz 

 1. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.). 
 2. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou. 

  

Expedice zboží a zákaznický servis 

On-design s.r.o. 
Na Perštýně 325/38
460 01  Liberec 4

IČ: 04434323
DIČ: CZ04434323

číslo účtu: 272030887/0300 

Kategorie